PUSPAKOM

PUSPAKOM ialah sebuah syarikat yang ditubuhkan pada tahun 1994 bagi tujuan menjalankan pemeriksaan kenderaan bagi pihak Kerajaan Malaysia. PUSPAKOM menjalankan proses pemeriksaan kenderaan secara sukarela (voluntary) dan juga mandatori (mandatory). Antara proses yang memerlukan pemeriksaan kenderaan di PUSPAKOM termasuklah ubah suai kenderaan (modification), proses jual beli, tukar milik dan juga memenuhi syarat undang-undang seperti operasi komersil dan juga e-hailing seperti Grab.

 

Jenis Pemeriksaan di PUSPAKOM

  1. Pemeriksaan Berkala
  2. Pemeriksaan Tukar Milik
  3. Pemeriksaan Sewa Beli
  4. Pemeriksaan Awalan
  5. Pemeriksaan Kenderaan Secara Sukarela
  6. Pemeriksaan Khas
  7. Perkhidmatan Pengesahan Pelan Kenderaan
  8. Pemeriksaan Berkala e-Hailing

 

Maklumat Korporat PUSPAKOM

Laman web: http://www.puspakom.com.my

Dikemas kini pada