Terma dan syarat

Terma dan syarat atau LANDASAN TNC ialah laman yang menyediakan maklumat berkenaan syarat-syarat yang dipatuhi semasa anda melayari laman web LANDASAN ataupun menggunakan sebarang maklumat yang diperolehi daripada LANDASAN.

LANDASAN TNC terbahagi kepada dua bahagian, iaitu syarat-syarat umum dan penafian.

Syarat-syarat umum

  1. Segala maklumat yang dipaparkan dalam LANDASAN hanyalah wajar digunakan bagi tujuan peribadi dan informasi umum sahaja.
  2. Maklumat yang disiarkan dalam LANDASAN tidak tertakluk kepada mana-mana hak cipta. Walau bagaimanapun, sekiranya anda ingin menyebarkannya semula (redistribute), sumber rujukan mestilah dikepilkan beserta pautan ke laman web LANDASAN (www.landasan.info)

Penafian

  1. Pihak LANDASAN tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kejadian buruk atau kemusnahan yang disebabkan oleh laman web ini secara langsung atau tidak langsung.
  2. Segala tanda perniagaan dan bahan yang mempunyai hak cipta yang disiarkan di sini hanya bertujuan untuk maklumat dan tujuan promosi sahaja.