EMU KTM Class 93

EMU KTM Class 93 ialah sebuah electric multiple unit (EMU) yang digunakan oleh KTM Berhad (KTMB) untuk perkhidmatan KTM ETS.

KTM Class 93 memulakan perkhidmatannya dengan KTM Berhad pada bulan September 2015. EMU ini dibina dan dibekalkan oleh CSR Zhuzhou di China. Sebagai pertukaran teknologi, sebahagian daripada bekalan EMU ini dipasang di Depot Rel Batu Gajah, Perak, Malaysia.

Terdapat dua jenis EMU dalam KTM Class 93, iaitu EMU KTM Class 93/1 dan EMU KTM Class 93/2.

Exit mobile version