Kemalangan

Kemalangan melibatkan pengangkutan rel

Akan datang

Kemalangan melibatkan pengangkutan udara

Setelah beberapa dekad Malaysia mengalami kemalangan udara, pihak kerajaan mengambil langkah yang lebih tegas untuk menangani masalah siasatan kemalangan udara iaitu dengan menubuhkan Bahagian Siasatan Kemalangan Udara (BSKU). BSKU merupakan sebuah bahagian dalam Kementerian Pengangkutan bagi menyiasat segala kemalangan udara yang berlaku di ruang udara Malaysia ataupun yang melibatkan pesawat Malaysia.

Dikemas kini pada